Kaivo-oja on tuore seinäjokelainen arkkitehtitoimisto, jolla on suuri sydän laadukkaan arkkitehtuurin ja elinympäristön suunnittelemiseen.

Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan navetta, Arkkitehtitoimisto Hirvilammi, Teemu Hirvilammi ja Anne Kaivo-oja, Seinäjoki
Avajaisnäyttely Vintillä, taiteilija Petra Koivisto: Notes

info

ANNE kaivo-oja

arkkitehti safa

Olen Anne, arkkitehti ja arkkitehtitoimisto Kaivo-ojan  yrittäjä. Valmistuin arkkitehdiksi Oulun yliopistosta 2007. Olen täydentänyt osaamistani pääsuunnittelijakoulutuksella 2014-2015. 

Ennen oman yritykseni perustamista, olen ollut projektiarkkitehtina  useissa julkisissa rakennuksissa sekä asuin- ja kaupunkisuunnitteluhankkeissa. Toteutettuihin hankkeisiin kuuluu mm. päiväkoteja, erityisasumista ja kaavoituksen yleissuunnitelmia. Voit pyytää tarkemman referenssiluettelon ja cv:n tarvittaessa. 

Suunnittelutyöni ytimessä ovat ihmiset, jotka käyttävät kaupunkitiloja ja rakennuksia. Haluan suunnitella elävää ja innovatiivista kaupunkiympäristöä, rakennuksia ja tiloja, jotka vahvistavat ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tukevat ihmisten välistä vuorovaikutusta. Haluan oppia lisää siitä miten eri tavoin ihmiset elävät, työskentelevät ja toimivat.

Hyvä suunnittelu kuuluu kaikille. Sen avulla voimme  saada aikaan positiivista muutosta ihmisten arkielämässä. Suunnittelutyötäni ohjaa halu ja pyrkimys löytää uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja kaikenlaisilla budjeteilla. Mikään suunnittelutehtävä ei ole liian pieni. 

Olen kiinnostunut monialaisesta yhteistyöstä eri alojen asiantuntijoiden,  arkkitehtien, suunnittelijoiden, taiteilijoiden ja erilaisten tiimien kanssa mielenkiintoisissa ja haastavissa projekteissa. 

Jos etsit arkkitehtia hankkeeseesi tai yhteistyökumppania suunnittelutiimiisi, ota yhteyttä! Luodaan yhdessä jotain uutta ja mielenkiintoista!

Ota yhteyttä!

Nyskogsvägens daghem, Vaasa, Työyhteenliittymä Hirvilammi + Kaivo-oja, kilpailuehdotus

visio

Arkkitehtuuri on osa jokaisen arkea. Se ei ole jotain mitä voidaan lisätä rakennukseen, vaan se saa alkunsa tavoitteiden asettamisesta,  kasvaa ensimmäisestä viivasta ja kypsyy jokaisen tehdyn päätöksen ja ratkaisun myötä. Suunnitteluratkaisut kumpuavat paikan, tilaajan tarpeiden ja käytettyjen materiaalien ominaisuuksien ymmärtämisestä

Laadukkaan arkkitehtuurin ja elävän arkielämän ympäristön luominen on lähellä sydäntäni. Uskon vahvasti, että yhteistyöllä ja yhdessä tekemällä saavutetaan parhaat ratkaisut.