Kaivo-oja on tuore seinäjokelainen arkkitehtitoimisto, jolla on suuri sydän laadukkaan arkkitehtuurin ja elinympäristön suunnittelemiseen. 

info

ANNE kaivo-oja

arkkitehti safa

Olen Anne, arkkitehti ja arkkitehtitoimisto Kaivo-ojan tuore yrittäjä. Valmistuin arkkitehdiksi Oulun yliopistosta 2007. Olen täydentänyt osaamistani pääsuunnittelijakoulutuksella 2014-2015. 

Ennen oman yritykseni perustamista, olen ollut projektiarkkitehtina  useissa julkisissa rakennuksissa sekä asuin- ja kaupunkisuunnitteluhankkeissa. Toteutettuihin hankkeisiin kuuluu mm. päiväkoteja, erityisasumista ja kaavoituksen yleissuunnitelmia. Voit pyytää tarkemman cv:n tarvittaessa. 

Suunnittelutyöni ytimessä ovat ihmiset, jotka käyttävät kaupunkitiloja ja rakennuksia. Haluan suunnitella elävää ja innovatiivista kaupunkiympäristöä, rakennuksia ja tiloja, jotka vahvistavat ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tukevat ihmisten välistä vuorovaikutusta. Haluan oppia lisää siitä miten eri tavoin ihmiset elävät, työskentelevät ja toimivat.

 

Hyvä suunnittelu kuuluu kaikille. Sen avulla voimme  saada aikaan positiivista muutosta ihmisten arkielämässä. Suunnittelutyötäni ohjaa halu ja pyrkimys löytää uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja kaikenlaisilla budjeteilla. Mikään suunnittelutehtävä ei ole liian pieni. 

Olen kiinnostunut monialaisesta yhteistyöstä eri alojen asiantuntijoiden,  arkkitehtien, suunnittelijoiden, taiteilijoiden ja erilaisten tiimien kanssa mielenkiintoisissa ja haastavissa projekteissa. 

Jos etsit arkkitehtia hankkeeseesi tai yhteistyökumppania tiimiisi, ota yhteyttä! Luodaan yhdessä jotain uutta ja mielenkiintoista!

Ota yhteyttä!

visio

Arkkitehtuuri on osa jokaisen arkea. Se ei ole jotain mitä voidaan lisätä rakennukseen, vaan se saa alkunsa tavoitteiden asettamisesta,  kasvaa ensimmäisestä viivasta ja kypsyy jokaisen tehdyn päätöksen ja ratkaisun myötä. Suunnitteluratkaisut kumpuavat paikan, tilaajan tarpeiden ja käytettyjen materiaalien ominaisuuksien ymmärtämisestä

Laadukkaan arkkitehtuurin ja elävän arkielämän ympäristön luominen on lähellä sydäntäni. Uskon vahvasti, että yhteistyöllä ja yhdessä tekemällä saavutetaan parhaat ratkaisut. 

I share news, updates, excursions, random thoughts and other interesting stuff I like in my blog. And if you are wondering why the blog is in English, I have some dear friends who don’t speak Finnish and I want to share my journey with them.

Close Menu